70. výročie skončenia II. svetovej vojny

70. výročie skončenia II. svetovej vojny

Termín: od 7.4.2015 do 6.9.2015 Vernisáž výstavy spojená so sprievodným programom o 17.00

Vernisáž výstavy spojená so zaujímavým sprievodným programom sa uskutoční 7. apríla 2015 o 17. hodine. Ako súčasť programu je pred budovou múzea plánované aj predstavenie dobovej bojovej ukážky medzi ustupujúcimi Nemcami a sovietskymi vojakmi v podaní členov klubu vojenskej histórie Červená hviezda.

Výstava stručne predstaví históriu Nového Mesta nad Váhom od vyhlásenia Slovenského štátu v marci 1939 so zameraním predovšetkým na prelom rokov 1944/1945 a oslobodenie Nového Mesta nad Váhom a okolia rumunskými a sovietskymi vojakmi.

Návštevníci budú môcť vidieť dobové fotografie mesta, dôležité dokumenty, nemecké a sovietske pechotné zbrane, uniformy, ale aj obrnené vojenské vozidlá. Súčasťou výstavy bude aj premietanie filmu z osláv oslobodenia mesta v máji 1945 s rumunskými vojakmi pochodujúcimi Novým Mestom nad Váhom.

Počas trvania výstavy je naplánovaný aj bohatý sprievodný program. Trenčianske múzeum v Trenčíne oddelenie Podjavorinského múzea ním chce osloviť najmä školy. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnia prednášky pre žiakov a študentov o priebehu 2. svetovej vojny na území Slovenska so zameraním predovšetkým na Nové Mesto nad Váhom a oslobodenie mesta.

Miesto konania

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Fotogaléria

9 fotografií