Advokácia včera a dnes

Advokácia včera a dnes

Termín: od 4.5.2015 do 30.5.2015 04.05.2015 slávnostné otvorenie výstavy o 16.00

Výstava obsahuje dovedna dvanásť panelov, ktorých obsahom je história advokácie ako inštitútu, jeho význam pre spoločnosť. Pripomína minulosť advokácie na Slovensku prostredníctvom jej významných predstaviteľov a historických peripetií v meniacich sa spoločensko-politických pomeroch.

V expozícii budete môcť vidieť napríklad aj osobné veci advokáta Janka Jesenského.                                                                                                          

Miesto konania

Katov dom

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Slovenská advokátska komora