Boris Lenko: "Homo harmonikus"

Termín: 22.11.2014, 15:00

Občianske združenie ORGANYzácia a Trenčianske múzeum - Trenčiansky hrad pre vás pripravili koncert všestranného hudobníka Borisa Lenka. Tento docent Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa venuje súčasnej vážnej hudbe, cez klasický repertoár až po rôzne crossoverové projekty (Požoň sentimentál, Phurikane giľa, ALEA, Chassidic Songs) a jazz (Triango). Predstavil sa s Petrom Breinerom s projektom Triango na rôznych svetových scénach ako napríklad New York, Mnichov, Lugano. Venuje sa aj vlastnej tvorbe. Do akordeonového repertoáru vniesol v slovenskom kontexte viaceré novátorské prvky, najmä však uvádzaním diel významných osobností povojnovej americkej a európskej scény. V súčasnosti žije v Bratislave a v Mníchove.

Bližšie informácie o tomto špičkovom interprétovi môžete nájsť na: www.lenko.mjuzik.eu.

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Organizátor

ORGANYzácia