Československé vojsko vo Francúzsku v roku 1939

Československé vojsko vo Francúzsku v roku 1939

Termín: od 4.9.2019, 16:00 do 29.9.2019

Výstava „Československé vojsko vo Francúzsku v roku 1939“ bude otvorená k 80. výročiu jeho vzniku. Po rozbití aj druhej, už Česko-slovenskej republiky Hitlerom v polovici marca 1939 sa českí a slovenskí emigranti snažili rôznymi cestami dostať do Francúzska s cieľom bojovať za obnovu ČSR. Keď veľvyslanec Štefan Osuský odmietol odovzdať Nemecku čs. ambasádu v Paríži, vďaka osobným kontaktom s francúzskymi politikmi 21. marca 1939 tam mohol vytvoriť Ústredný výbor zahraničnej akcie a vyhlásiť sa za nositeľa národnej zvrchovanosti česko-slovenskej. Od apríla 1939 viedol diplomatické rokovania s francúzskou vládou o výstavbe čs. vojska vo Francúzsku, presune čs. dobrovoľníkov z Poľska a ich vstup do francúzskej cudzineckej légie. Ich záväzok voči légii bol zrušený od 2. októbra 1939.

Výstava dokumentuje formovanie prvých čs. jednotiek a po vykonaní mobilizácie čs. občanov vo Francúzsku aj vznik čs. divízie 15. januára 1940. Jej prvým veliteľom bol gen. Rudolf Viest a mužstvo tvorila viac ako polovica Slovákov. Iba z okolia obce Bošáca ich bolo asi 400. Dobrovoľníkov bolo v divízii asi 17,5%. Dva pluky v počte 5200 mužov sa zúčastnili bojov proti Nemcom, v ktorých prišli o 1635 osôb (padlých, ranených a nezvestných). Po porážke Francúzska na jeho území zostalo 7 096 osôb, do Veľkej Británie sa ich evakuovalo 3 904, z toho Slovákov bolo 660.

Čs. letci boli zaradení od decembra 1939 do francúzskych perutí a mnohí neskôr prešli do Veľkej Británie, kde pokračovali v bojoch proti nacizmu.

Vo Francúzsku bolo zaregistrovaných 13 614 čs. vojakov, niektorí z nich zostali slúžiť v légii alebo v koloniálnom vojsku, časť z čs. vojakov sa zapojila do francúzskeho domáceho odboja.

Na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku v rokoch 1939-1940 sa totiž významne podieľali aj Slováci. Výstava, je venovaná ich pamiatke, aby sa na nich nezabúdalo, lebo ako jedni z prvých vlastencov bojovali proti nacistickému Nemecku za slobodu svojej vlasti.

Vo Francúzsku vzniklo zásluhou čs. veľvyslanca Štefana Osuského prvé funkčné centrum čs. odboja v zahraničí.

Autorom výstavy je plk.v.v. Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. z VHÚ Bratislava.

Vernisáž ku výstave sa uskutoční 4.septembra 2019 o 16:00 hod. vo výstavnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Miesto konania

Trenčianske múzeum, výstavná sieň

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne