Cyklus augustových prednášok v Novom Meste nad Váhom

Cyklus augustových prednášok v Novom Meste nad Váhom

Termín: 13.8.2015, 17:00 20.8. a 27.8. o 17:00

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poriada v oddelení Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom cyklus augustových prednášok zameraných na históriu od praveku až po 20. storočie. Celkovo sa uskutočnia tri prednášky so zaujímavými aktuálnymi témami. Ako prvý vystúpi 13. augusta 2015 o 17. hodine archeológ Mojmír Choma s témou „Prebudenie Očkovskej mohyly“. Mojmír Choma je predsedom občianskeho združenia, ktoré rekonštruuje pravekú mohylu v Očkove a hrad Tematín. Návštevníkov oboznámi s podrobnými informáciami o mohyle veľmoža v Očkove Velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej (1250-1000 rokov pred Kr.), ktorá je na Slovensku unikátnym nálezom svojho druhu.

Druhú prednášku pod názvom „Podjavorinský kraj a štúrovské tradície“ prednesie historik Jozef Karlík 20. augusta 2015 o 17. hodine. Prednáška sa uskutoční pri príležitosti 200. výročia od narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého s podjavorinským krajom spája viacero tradícii. Oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom zároveň v súčasnosti  aktualizuje aj expozíciu v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci.

Poslednú prednášku s vojenskou problematikou aj pri príležitosti 70. výročia od skončenia 2. svetovej vojny prednesie vedúca oddelenia Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom historička Zdenka Hešterová. Prednáška pod názvom „Hitlerove slovenské zbrojovky na strednom Považí“ sa uskutoční 27. augusta 2015 o 17. hodine. Na strednom Považí sa nachádzali najvýznamnejšie zbrojárske podniky, ktoré v rokoch 1939-1945 vyrábali vojenský materiál pre potreby nemeckej brannej moci.

V prípade priaznivého počasia sa prednášky budú konať na nádvorí budovy Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Prednášky sú určené pre širšiu verejnosť a vítaní sú všetci priaznivci histórie.

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne