Deň otvorených dverí Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom

Deň otvorených dverí Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom

Termín: od 18.5.2018, 09:00 do 18.5.2018, 20:00

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pozýva na Deň otvorených dverí dňa 18. mája 2018 v priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Múzeum bude pre návštevníkov prístupné od 9:00 hod do 20:00 hod.

PROGRAM
9:00 - 20:00
prehliadka expozície a výstavy o J. A. Komenskom „Jak chtěl změnit svět“, detské tvorivé dielne

Detské prednášky (skupiny zo škôl na objednávku vopred):
9:00 - 14:00
Hradiská
Hrady v okolí Nového Mesta nad Váhom
Postup výroby tradičného odevu

Prednášky pre dospelých:
16:00
Tradičný odev v regióne Nového Mesta nad Váhom
17:00
Najvýznamnejšie archeologické nálezy z okolia Nového Mesta nad Váhom
17:30
Mlyny a mlynárstvo na Beckovskom panstve
18:30
„Je dobré, ak sa muž nedotýka ženy?“ (celibát v Biblii)

Prednášajú zamestnanci Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Vstup zdarma.


Tešíme sa na Vašu návštevu.

Miesto konania

Podjavorinské múzeum, Nové Mesto nad Váhom

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne, pobočka Podjavorinské múzeum, Nové Mesto nad Váhom