Deň otvorených dverí v Podjavorinskom múzeu

Deň otvorených dverí v Podjavorinskom múzeu

Termín: od 9.6.2023, 09:00 do 9.6.2023, 21:00

Ctení návštevníci,

radi by sme vás touto cestou pozvali na Deň otvorených dverí do Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, ktorý sa uskutoční 9.6.2023 od 9:00 do 21:00 hod.

Čaká na vás naozaj zaujímavý, bohatý a náučný program: 

EXPOZÍCIA 

12:50 - 13:30 Prednáška: Cesta artefaktu z rúk pravekého človeka do vitríny v múzeu

14:00 - 15:20 Blok prednášok:

- Etnológ v múzeu a etnografický výskum

- Čo (ne)robí historik?

- Pamäťová inštitúcia v práci historika

-Na čo slúži múzejný depozitár a čo ukrýva

16:00 Krst publikácie Múzejný sprievodca

19:00 - 20:30 Blok prednášok:

- Bol stredovek naozaj taký temný?

- Ghillányho dom v Novom Meste nad Váhom

- Jozef Ľudovít Holuby (100. výročie úmrtia)

NA NÁDVORÍ

Ukážka ošetrovania starožitností, prehliadka konzervátorskej dielne s výkladom 

12:30, 13:40, 15:30 - 18:40 prehliadka múzejnej knižnice s výkladom

Hry a tvorivé dielne pre najmenších, detské archeologické málezisko

"Chyť si ma!" haptická minivýstava nielen pre nevidiach a slabozrakých

Nečasované aktivity prebiehajú voľne počas dňa. 

Vstupné na podujatie je ZDARMA.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Podjavorinské múzeum