eSKaEÚ sa spolu usmievajú

eSKaEÚ sa spolu usmievajú

Termín: od 22.9.2016, 09:00 do 22.9.2016, 16:00

Cieľom projektu je priblížiť mladým ľuďom hlavné oblasti, na ktoré sa bude zameriavať slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, ako aj význam členstva SR v EÚ. Nakoľko cieľová skupina sa v rámci stredoškolského učiva stretáva s európskou problematikou okrajovo, zámerom projektu je prístupnou formou informovať mládež o fungovaní a poslaní EÚ. Realizácia projektu má podnietiť mladých ľudí k vyššej aktivite a participácii na EÚ dianí.

Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí si v rámci pripravovaného podujatia prehĺbia vedomosti o politikách EÚ. Na rozširovaní svojho obzoru o predsedníctve SR i komplexnom fungovaní EÚ sa budú podieľať aktívne, vlastnou iniciatívou: účasťou v súťažiach, diskusiách, sprievodných tvorivých a vedomostných aktivitách.

Informácie budú mladým ľuďom prezentované v rámci 2 aktivít:

1. vedomostné súťaže na sociálnych sieťach v trvaní od 1.9. do 22.9.2016;

2. multižánrové podujatie na Trenčianskom hrade s účasťou cca 2000 osôb.

V priestoroch hradnej Kasárne budú o EÚ formou interaktívnych prednášok informovať kvalifikovaní lektori (univerzitní pedagógovia, europoslanci, bývalí stážisti v EÚ inštitúciách a autor loga SK PRES - absolvent SUŠ Trenčín). Prednášky budú doplnené o tvorivé workshopy a vedomostné súťaže. Priamo na nádvorí Trenčianskeho hradu účastníci spoločne vytvoria z pestrofarebných kamienkov logo SK PRES vo veľkosti 5 x 7 m. Podujatie bude zatraktívnené módnou prehliadkou študentov SUŠ TN, ktorí pripravia modely s logom SK PRES, výstavou grafických návrhov loga SK PRES a vystúpeniami súčasných populárnych umelcov.

Miesto konania

Trenčiansky hrad