HISTORIA PICTA / Dejiny v obrazoch

HISTORIA PICTA / Dejiny v obrazoch

Termín: od 1.8.2019 do 26.10.2019

Vážení návštevníci,

srdečne Vás pozývame na výstavu autorských kresieb Mgr. Martina Vincurského HISTORIA PICTA /„Dejiny v obrazoch“/, ktorá sa uskutoční vo výstavných priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom od 1. 8. 2019 do 26. 10. 2019. Autor svojím výtvarným rukopisom zachytáva historické postavy z rôznych spoločenských vrstiev, vojakov, remeselníkov a šľachticov z obdobia doby bronzovej až po novovek.  

Vernisáž k výstave HISTORIA PICTA sa koná vo štvrtok 1. 8. 2019 o 17:00 hod. vo výstavných priestoroch múzea.  

Miesto konania

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom