Ja, rytier!

Ja, rytier!

Termín: od 22.8.2015, 21:00 do 22.8.2015, 22:00

Príbeh rytiera a jeho strastiplnej cesty k rytierstvu - "Ja, rytier!" pokračuje.
Prehliadka je situovaná do deja hlavnej postavy rytiera na vrchole svojej slávy. Ten prevedie návštevníkov celým príbehom svojej cesty k rytierstvu a sláve. Dej by mal ukázať divákom výcvik aj samotný boj. Zameriame sa na filozofiu rytierstva ako takého, morálne hodnoty a nazrieme aj na rituály spojené s pasovaním muža do stavu rytierskeho. Zámerom je predstaviť obdobie 14. storočia zábavno - náučnou formou.

Počas podujatia sa straší. Preto odporúčame rodičom zvážiť účasť detí mladších ako desať rokov.

Predaj vstupeniek priamo na mieste od 20:00.

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Zabezpečuje

Bludní rytieri