Karol Chudomelka na Trenčianskom hrade - Obnova hradu v období socializmu

Karol Chudomelka na Trenčianskom hrade - Obnova hradu v období socializmu

Termín: od 13.9.2023, 14:00 do 26.10.2023, 18:00

Srdečne vás pozývame na prednášku z cyklu Po stopách Karola Chudomelku, ktorú prednesie Martina Jelínková ( Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu STU) na tému KAROL CHUDOMELKA NA TRENČIANSKOM HRADE: obnova hradu v období socializmu.

 

Súčasťou podujatia je otvorenie sprievodnej výstavy PO STOPÁCH KAROLA CHUDOMELKU približujúcej život a dielo tejto významnej osobnosti v kontexte súdobej situácie. Výstava zároveň tematizuje pamiatkovú starostlivosť v bývalom Československu v období socializmu.

Je obnova Trenčianskeho hradu v druhej polovici 20.storočia výsledok totalitného režimu? Prečo nájdeme na hrade množstvo novodobých konštrukcií a materiálov ako napríklad betónové škrupinové klenby či keramické dlaždice?

Prednáška sa pokúsi ozrejmiť spôsob a princípy pamiatkovej obnovy Trenčianskeho hradu realizovanej podľa návrhu Karola Chudomelku. Zameria sa aj na autorove inšpirácie, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu. Vstup je zdarma.

 

Prednáška: 13. septembra 2023, 14:00 – 15:30

Otvorenie výstavy: 13. september 2023, 16:00

Trvanie výstavy: 13. september – 26. október 2023

 

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne