Knihy majú svoje osudy

Knihy majú svoje osudy

Termín: od 23.4.2016 do 8.5.2016

Trenčianske múzeum v Trenčíne sa pri príležitosti svetové dňa knihy rozhodlo pripraviť výstavu „Klenoty knižnice Trenčianskeho múzea“.

Výstava predstaví kolekciu vzácnych kníh knižnice Trenčianskeho múzea, ktoré sú súčasťou historických fondov knižnice a časť z nich bola v roku 2002 vyhlásená Ministerstvom kultúry za historické knižničné dokumenty. Múzeum priblíži návštevníkom tie najzaujímavejšie tituly z rôznych vedných odborov 16. až 19. storočia od významných vzdelancov tých čias. 

Výstava bude otvorená od 23.04. do 08.05. 2016.

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne