LEGIO BESTIA - rímski legionári na hrade

LEGIO BESTIA - rímski legionári na hrade

Termín: od 15.6.2024, 10:00 do 15.6.2024, 18:00

Trenčiansky hrad sa počas víkendu prenesie v čase do dávnych čias, kedy na naše územie prichádzali rímske légie a realizovali tu vojenské ťaženia. Z tohto obdobia pochádza aj slávny rímsky nápis na trenčianskej skale, ku ktorému si tento rok pripomíname 1845. výročie jeho vzniku. Toto obdobie by sme radi priblížili širokému okoliu, nakoľko obdobie Ríma bolo v mnohých aspektoch výnimočné a veľmi zaujímavé. Rekonštrukciu rímskeho tábora v zmenšenej forme (7 stanov) a život v ňom predvedie počas víkendu historická skupina Legio bestia, ktorá sa venuje rímskej dobe za vlády cisára Marca Ulpia Traiana. Skupina prezentuje legionárov ôsmej kohorty desiatej légie, pomocné zbory a civilné obyvateľstvo danej doby.

Na hrade sa rozložia a zabývajú už v piatok 14.6. v poobede. V podvečerných hodinách sa presunú do centra mesta a budú pozývať ľudí na hlavný program. Ten bude prebiehať v sobotu 15.6. na dolnom nádvorí hradu.

Návštevníci budú mať možnosť do tábora nazrieť, vypočuť si jeho komentovanú prehliadku a prednášky na rôzne témy súvisiace s obdobím, ktoré skupina prezentuje. Tiež budú môcť vidieť ukážku dobových remesiel (razba mincí, streľba z luku a praku), nácviky formácií a súbojov.

PROGRAM 15.6.

11:00 / 14:00 / 16:00  komentované prehliadky rímskeho tábora, prednášky o živote rímskych vojakov, o odievaní, ukážky dobových remesiel (razba mincí, streľba z luku a praku) a nácviku súbojov

Počas podujatia budú na dolnom nádvorí hradu prebiehať aj vystúpenia sokoliarov v čase o 10:30, 13:30, 15:30.

Vstup na podujatie je v rámci malého alebo veľkého hradného okruhu, vstupenky je možné kúpiť priamo na mieste.

Miesto konania

Trenčiansky hrad