Letná remeselná školička - majstri hrnčiari

Letná remeselná školička - majstri hrnčiari

Termín: od 15.7.2017, 10:00 do 15.7.2017, 16:00 10.00 - 12.00 hod. a 14.00 - 16.00 hod.

Remeselná školička je tvorivým podujatím pre deti. Jeho cieľom je oboznámiť najmenších návštevníkov so starými, zabudnutými remeslami. Na prvom stretnutí sa deti oboznámia s hrnčiarskym remeslom. Spoznajú jeho históriu a samé si budú môcť vytvoriť malý výrobok z keramiky.

Vstupné: v cene bežných prehliadkových okruhov

Workshopy budú prebiehať od od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

Letná remeselná školička

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Zabezpečuje

Mgr. Monika Porubčanová

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne