Majstri remenári

Majstri remenári

Termín: od 23.8.2017, 17:00 do 23.8.2017, 19:00 tvorivé dielne s majstrom Jozefom Ďuráčim

Od februára mohli návštevníci Trenčianskeho hradu obdivovať v priestoroch hradnej kasárne výstavu „Valaská kolonizácia... samostatne a pritom spoločne“. Trenčianske múzeum v Trenčíne ju pripravilo v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici a Ovčiarskym múzeom v Liptovskom Hrádku. Pred jej záverom budú mať  návštevníci hradu možnosť oboznámiť sa s pastierskym umením, osobitne remenárstvom, ktoré priblíži majster Jozef Ďuráči.
Remenárstvo je jedno z takmer zabudnutých ľudových remesiel. Zameriava sa na výrobu remeňov, opaskov, popruhov, konských postrojov, ale aj hnacích remeňov rôznych hospodárskych strojov. Z drobných remenárskych výrobkov, možno spomenúť remene do krpcov, ozdobné remene na haleny a kabane. „Remenári vyrábali tiež tašky, či opasky, časti konských postrojov a potreby pre furmanov, ,“ hovorí Ľuboš Hamaj z referátu marketingu Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Počas leta sa návštevníci hradu mali možnosť zapojiť do projektu „Letná remeselná školička“. Hrnčiarstvu a dobovej kuchyni sa počas dvoch stretnutí priučilo bezmála tristo detí. Táto séria tvorivých podujatí pre deti s rodičmi vyvrcholí v stredu 23. augusta v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu. Návštevníci sa na workshope s názvom „majstri remenári“ dozvedia históriu tohto takmer zabudnutého remesla. Zoznámia sa s rôznymi technológiami spracovania a zdobenia kožených výrobkov. „Naši návštevníci budú mať možnosť počas tvorivej dielne samostatne si vyskúšať aj jednoduchú prácu s kožou, chceme teda ponúknuť verejnosti nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické skúsenosti,“ pripomína Ľuboš Hamaj.
Jozef Ďuráči sa výrobe pastierskych opaskov, krpcov, bičov a káps naučil od starých ovčiarov. Nadobudnuté vedomosti a poznatky z odbornej literatúry šíri i ďalej prostredníctvom kurzov a tvorivých dielní, kde pôsobí ako lektor. Podarilo sa mu tiež presadiť remenárstvo ako súčasť odborného výcviku na ovčiarskej škole. Svoju tvorbu pravidelne prezentuje na rôznych festivaloch doma i v zahraničí. Zaoberá sa tiež zbieraním a reštaurovaním krojov, fašiangových masiek a výrobe rekvizít pre detský folklórny súbor Kornička.
Tvorivá dielňa s majstrom Jozefom Ďuráčim sa uskutoční v stredu 23. augusta 2017 od 17.00 hod. v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu. Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie a vstup je voľný. Pred workshopom je možné navštíviť aj výstavu Valaská kolonizácia, ktorá je pre verejnosť prístupná ešte do konca augusta.


Tvorivé dielne s Jozefom Duráčim

Miesto konania

kasáreň Trenčianskeho hradu

Zabezpečuje

Bc. Ľuboš Hamaj

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne