Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky

Termín: od 6.6.2017, 16:30 do 6.6.2017, 18:00 prednáška Prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc.

Trenčianske múzeum v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov o históriu na prednášku venovanú jednej z najznámejších postáv našej histórie. Bol považovaný za „pána Váhu a Tatier“, cirkevná vrchnosť uvalila naňho kliatbu, no pre mnohých národných buditeľov sa stal romantickým hrdinom. Matúš Trenčiansky z rodu Čákovcov, jeden z najvýznamnejších oligarchov v Uhorskom kráľovstve na prelome 13. a 14. storočia, patrí k najvýraznejším postavám našich stredovekých dejín. Jeho pôsobenie bolo natoľko významné, že našlo odraz aj v neskoršej tradícii o západnom a strednom Slovensku ako o Matúšovej zemi. Toto dokumentuje ešte aj Uhorská kronika Jána z Turca z 15. storočia. Na Slovensku osobnosť a pôsobenie Matúša Čáka neboli doteraz uceleným spôsobom spracované. Pohľad na osobnosť Matúša Čáka ponúka vo svojej prednáške Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., ktorý sa trenčianskemu publiku predstaví v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu. Prednáška sa uskutoční v utorok 6. júna 2017 o 16.30 hod. Prof. Ján Lukačka je jeden z najvýznamnejších slovenských medievistov Ján Lukačka preto verejnosti prináša zasvätený a na základe dôkladnej heuristiky zostavený obraz nielen o Matúšovi samotnom, ale aj o dobe, v ktorej tento magnát pôsobil a svojimi skutkami ju pomáhal utvárať.

Ján Lukačka prednáška

Miesto konania

Trenčiansky hrad - Kasáreň

Zabezpečuje

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne