Matúšove hradné slávnosti

Matúšove hradné slávnosti

Termín: od 13.8.2022, 10:00 do 14.8.2022, 15:00

Vážení návštevníci,

   

Trenčianske Múzeum v Trenčíne v spolupráci so Spolkom oživenej histórie Milites Nobiles a Projektom Donč si pre vás v termíne 13.-14.8.2022 pripravili podujatie Matúšove hradné slávnosti. Podujatie vám bude prezentovať dobový život vo všetkých jeho formách.

    

Prostredníctvom rekonštrukcie udalostí, ktoré sa na území Trenčianskej stolice mohli odohrať v roku 1309 v kontexte nám známych  historických skutočností, vám ukážeme ako sa žilo, jedlo, zabávalo či rokovalo v rannom 14. storočí. Dejovým pozadím podujatia je snem, ktorý bol na Trenčianskom hrade, zvolaný Matúšom Čákom, a ktorého cieľom bolo zasadnutie uhorskej šľachty v rámci rokovaní o uznaní Karola Róberta za právoplatného uhorského kráľa.

   

Okrem oboznámenia sa so skutočnými historickými postavami našich dejín bude môcť návštevník vidieť na jednom mieste rytierov, pešiakov, lukostrelcov, felčiarov, hudobníkov, cnostné dámy a ich komorné, či iné služobníctvo, ktoré by sa so svojimi pánmi vydalo na cestu. Na Trenčianskom hrade budete mať možnosť vidieť viac ako 90 ľudí v dobovom oblečení z troch krajín Európy.

   

Jeden z najväčších dobových táborov na Slovensku bude pozostávať z niekoľkých desiatok dobových stanov, prenosného dobového kúpeľa, či krčmy. Budete sa tak môcť oboznámiť so spôsobmi dobového táborenia pri významných príležitostiach (ako boli napríklad synody, snemy, či turnaje), kde sa v jednom čase, a na jednom mieste, zišli desiatky až stovky ľudí.

  

V rámci programu môžete očakávať aj zorganizovanie malého turnaja pánov a ich družín v predom dohodnutom čase, o ktorom vás budeme informovať neskôr.

   

Nakoľko podujatie prebieha spontánne a nemá presne vymedzený časový harmonogram, nemožno zaručiť, že zastihnete všetky aspekty dobového života.

   

Počas oboch dní Vás bude zabávať aj skupina Aquila z Bojníc a ich krásni dravci, a to v čase o 10:30, 13:30 a 15:30 hod. (na dolnom nádvorí).

   

Vstupné na podujatie bude ZVÝŠENÉ!

Malý okruh

  • Dospelí (18 a viac rokov): 8 €
  • Dôchodcovia, vojnoví veteráni: 6,50 €
  • Deti, žiaci, študenti (od 6 – 26 rokov): 5,50 €
  • Deti od 3 do 6 rokov: 2 €
  • ŤZP, ŤZP-S: 2 €

   

Veľký okruh

  • Dospelí (18 a viac rokov): 9,50 €
  • Dôchodcovia, vojnoví veteráni: 6,50 €
  • Deti, žiaci, študenti (od 6 – 26 rokov): 6,50 €
  • Deti od 3 do 6 rokov: 2,50 €
  • ŤZP, ŤZP-S: 2 €

    

UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV 

Program podujatia sa začína v sobotu aj v nedeľu o 10:00 h. V sobotu bude program ukončený o 17:00 h. a v nedeľu o 15:00 h. Prehliadky hradu budú prístupné buď bez sprievodcu (malý okruh), ale aj so sprievodcom (veľký okruh) za vstupné platné počas akcie.

Po skončení podujatia budú môcť návštevníci absolvovať prehliadky hradu za štandardné vstupné, t.j. v sobotu od 16:30 h. a v nedeľu od 14:30 h. až do uzatvorenia hradu o 19:00 h.

Dovolíme si Vás tiež upozorniť, že do priestorov Trenčianskeho hradu je počas mesiacov máj –august zakázané vodiť zvieratá z dôvodu vystúpenia sokoliarov.

TEŠÍME SA NA VÁS! 

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Milites Nobiles a Projekt Donč