Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

Termín: od 14.5.2022, 10:00 do 14.5.2022, 22:00

Vážení návštevníci,

     Trenčianske múzeum v Trenčíne a jeho pobočky v meste Trenčín sa aj v tomto roku zapoja do podujatia Noc múzeí a galérií. Po dvojročnej “prestávke” sa podujatie z virtuálneho sveta opäť vracia do našich pobočiek. Podujatie sa bude konať v sobotu 14. mája 2022 a Trenčianske múzeum v Trenčíne otvorí pre návštevníkov svoje brány v Župnom dome, v Katovom dome, v Karneri sv. Michala / Kostnici, a na Trenčianskom hrade.

     Vstup do objektov: Karner sv. Michala / Kostnica, Katov dom či Župný dom, bude návštevníkom umožnený od 10.00 do 20.00 hod., pričom vstupné je 1 € a platí sa len v jednom z objektov v rámci mesta Trenčín, zapojených do podujatia. Vstup do ďalších objektov je po preukázaní sa vstupenkou zdarma a deti do 6 rokov neplatia vôbec.

TRENČIANSKY HRAD bude v tento deň podliehať osobitným pravidlám.

- Pre návštevníkov bude od 9.00 do 18.00 hod. sprístupnený za bežné vstupné v rámci hradných okruhov.

- Od 18.00 do 22.00 hod. bude vstupné 1 € a deti do 6 rokov majú vstup zdarma. Na Trenčianskom hrade budú vo večerných hodinách lektorovať, odborní zamestnanci Trenčianskeho múzea a posledný vstup na prehliadku je možný o 21.00 hod.. Odborní pracovníci Trenčianskeho múzea v Trenčíne budú podávať výklad v polhodinových intervaloch s nasledujúcimi témami:

  1. Horné palácové nádvorie - „Prírodné pomery na území Trenčína  a hradu“ - Mgr. Martin Štefánik
  2. Kasáreň – expozícia Pán Váhu a Tatier - „Život a činnosť Matúša Čáka Trenčianskeho“: jeho životný príbeh a stavebná činnosť na Trenčianskom hrade - Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD.
  3. Hladomorňa – „Feudálna justícia na Považí“: právo a zločin na území Trenčianskej stolice so zameraním na mesto Trenčín, mestského kata a na vykonávanie jeho zabudnutého remesla – Mgr. Jaroslav Michálik
  4. Ľudovítov palác, poschodie – „Reminiscencie: šľachtická knižnica rodu Zamarovských, Sizzo Noris v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne“ s názornou ukážkou zaujímavých kníh z knižnice - Alica Krištofová
  5. Rotunda – „Archeologické nálezy v expozícii Trenčianskeho hradu“ – ich pôvod, najstaršia stavba Trenčianskeho hradu / románska rotunda - Mgr. Peter Schreiber
  6. Barborin palác – „Trenčiansky hrad v premenách času“: dejiny, majitelia, životné osudy a stavebná činnosť – Mgr. Andrián Drobňák. "Každodenný život služobníctva"  - spracovaný výklad Mgr. Martin Malo

Návštevníkom budú sprístupnené objekty: kasáreň, hladomorňa, pánska kaplnka, rotunda, Barborin palác, lapidárium, 1. poschodie Ľudovítovho paláca a Matúšova veža.

V kasárni v čase od 18.00 do 20.00 hod. bude prezentácia originálnych zbierkových predmetov pod názvom “Dotýkajte sa prosím”, ktorú odprezentuje JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., vstup voľný.

     

TEŠÍME SA NA VÁS!

Miesto konania

Župný dom, Katov dom, Karner sv. Michala / Kostnica, Trenčiansky hrad a iné objekty v meste Trenčín

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne