Noc na Trenčianskom hrade

Noc na Trenčianskom hrade

Termín: od 3.8.2018, 18:00 do 4.8.2018, 09:00

Kapacita naplnená. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Každé dieťa má rado rozprávky. Túži sa aspoň na pár okamihov stať princom, princeznou alebo, kráľom či rytierom. Túži nosiť krásne rozprávkové šaty a bývať na hrade. Čo by ste povedali na to, keby sme vám tú poslednú možnosť aspoň na jednu noc aj splnili?


Trenčianske múzeum v Trenčíne ponúka piatim desiatkam detí vo veku od 7 do 12 rokov unikátnu možnosť prežiť jedinečnú noc v sídle Matúša Čáka Trenčianskeho.

Stane sa tak 3. augusta 2018, kedy sa zo všetkých prítomných detí stanú rytieri a dvorné dámy. O tieto výsady však bude potrebné bojovať. Prejaviť nebojácnosť počas nočného stráženia hradnej brány, šikovnosť a um v tvorivej dielni, kuchársky kumšt pri príprave dobovej večere, odvahu a statočnosť pri získavaní titulu „statočné srdce“, či bystrosť  a všímavosť pri prehliadke hradných expozícií len vo svetle bateriek. Presne o polnoci si obzrieme nočné mesto z Matúšovej veže a odoberieme sa na nočný odpočinok.

Tí, ktorí prejavia najväčšiu odvahu budú spať priamo v pracovni Pána Váhu a Tatier, na mieste, po ktorom pred niekoľkými storočiami chodili jeho nohy. Ostatní nebudú ani o mak ukrátení. Nocovať budú v hradnej kasárni, kde sa v poslednej dobe po nociach dejú čudesné veci. Ráno na svitaní opäť vystúpime na Matúšovu vežu, aby sme privítali nový deň a pozreli si východ slnka. Po raňajkách nás bude čakať ešte upratovanie nočných ležovísk a slávnostné pasovanie za rytierov a dvorné dámy, ktoré sa uskutoční v rytierskej sieni Barborinho paláca.

Program:

18.00 – 18.15 hod.
príchod na hrad, ubytovanie v hradnej kasárni
18.30 – 19.00 hod.
priúčanie sa sokoliarskemu remeslu so sokoliarmi Aquila
19.00 – 19.15 hod.
slávnostný nástup na hradnom nádvorí, krátky vojenský výcvik, príprava večere v Delovej bašte
19.30 – 20.00 hod.
spoločná večera
20.15 – 21.30 hod.
tvorivý večer v hradnej kasárni
21.45 – 23.00 hod.
skúška odvahy, v tme prejsť niekoľkými stanovišťami z dolného nádvoria k Jeremiášovej bašte
23.30 – 01.00 hod.
baterková prehliadka horného hradu s výkladom, o polnoci výhľad z Matúšovej veže na mesto
01.00 – 02.00 hod.
príprava na spánok, čítanie na dobrú noc
05.40 – 05.50 hod.
východ slnka z Matúšovej veže
07.00 – 07.15 hod.
budíček, rozcvička hradnej posádky, dievčatá príprava raňajok
07.15 - 07.45 hod.
raňajky v delovej bašte
08.00 – 08.30 hod. 
upratovanie v delovej bašte a v kasárni, balenie
08.45 – 09.00 hod.
slávnostné pasovanie za rytierov a dvorné dámy za účasti rodičov detí, odchod domov

Ak ste ešte nestratili odvahu, tak sa prihláste! Prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke Trenčianskeho múzea.

Poplatok za 1 dieťa predstavuje 11,00 €. Vo výške poplatku je zahrnuté vstupné na hrad, program, pomôcky, večera, raňajky a pitný režim. Vypísanú prihlášku, potvrdenú podpisom odovzdajte prosím na referáte marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. (ak Vám nevyhovuje čas osobného doručenia, pošlite prihlášku zoskenovanú aj s podpisom) Kapacita programu je 50 detí. Deti zapísané na podujatie budú v poradí, v ako bola prijatá riadne vyplnená prihláška. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje referát marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea na marketing@muzeumtn.sk

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne