Nové Mesto nad Váhom v praveku

Nové Mesto nad Váhom v praveku

Termín: od 13.2.2020 do 10.5.2020

V Trenčianskom múzeu – v priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste na Váhom sa 13.2. 2020 o 17:00 hod. uskutoční vernisáž k výstave Nové Mesto nad Váhom vpraveku. Výstava je vytvorená z archeologickej zbierky Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Výstava nám približuje dve vybrané archeologické kultúry, ktorých stopy môžeme nájsť v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. Prvou z nich je bošácka skupina, ktorá dostala pomenovanie podľa prvých nálezov z neďalekej Bošáce, z polohy „Pohančeniščia“. Je to kultúrna skupina rozšírená v mladšom eneolite, čiže neskorej dobe kamennej. Centrum jej rozšírenia sú hlavne obe strany Malých a Bielych Karpát. Sídliská bošáckej skupiny sa nachádzajú na miernych svahoch, alebo na vyvýšeninách (napríklad v Ivanovciach, alebo Podolí) a často bývajú opevnené. Na výstave môžete vidieť keramický súbor z archeologického výskumu v Podolí, ktorý obsahuje základné typy nádob, ako sú hrnce, misy, zásobnice, amfory, džbány, šálky a tzv. črpáky. Črpáky sú kužeľovité keramické nádoby s pásikovým uchom presahujúcim okraj nádoby. Funkčne mohli slúžiť na naberanie, alebo priamu konzumáciu tekutín. Archeologický výskum sa tu uskutočnil v roku 1963 pod vedením Viery Němejcovej-Pavúkovej. V priebehu dvoch mesiacov bolo odkryté a preskúmané kompletné opevnenie sídliska. V Podjavorinskom múzeu nálezy zobdobia eneolitu nie sú vystavené, preto táto časť výstavy doplňuje archeologickú expozíciu.

Druhá časť výstavy je zameraná na dobu bronzovú, hlavne na lužickú kultúru v Novom Meste nad Váhom. Archeologické nálezy z doby bronzovej tu patria medzi veľmi početné a často skúmané. Vystavené predmety pochádzajú hlavne zo záchranných výskumov priamo z Nového Mesta nad Váhom, kde prebiehali v polohách Tri kríže, na sídlisku Horné Samoty, alebo vdnešnom parku Dominika Štubňu Zámostského. Oblasť Nového Mesta nad Váhom je zaujímavá v tom, že sa tu stretávajú dve archeologické kultúry, a to lužická kultúra na severe akultúra stredodunajských popolnicových polí na juhu. Zlužickej kultúry môžete v stálej expozícii múzea vidieť viaceré archeologické nálezy, napríklad keramické popolnice, alebo súbory bronzových predmetov. Táto výstava je však doplnená o ďalšie nálezy zdoby bronzovej, a to nielen z lužickej, ale aj z iných kultúr, ktorých stopy môžeme nájsť vokolí Nového Mesta nad Váhom.

Výstavu Nové Mesto nad Váhom v praveku je možné vidieť v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom od 13.2. do 10.5. 2020.