Ódy módy

Ódy módy

Termín: 11.6.2015, 20:00

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Organizátor

Stredná umelecká škola Trenčín