Paličkovaná čipka

Paličkovaná čipka

Termín: od 15.9.2017, 12:00 do 15.9.2017, 16:00 ukážky tvorby paličkovanej čipky

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom počas tohtoročného novomestského jarmoku predstaví ukážky zhotovovania jemnej paličkovanej čipky. Zabudnuté remeslo starých mám predstavia členky Klubu paličkovanej čipky v Krakovanoch, ktoré sa výrobe paličkovanej čipke venujú niekoľko rokov. Svoju tvorbu, ktorou nadviazali na tradičnú výrobu, zdedené vzory a postupy starých mám, čipkárok z Krakovian a Krajného, neustále obohacujú o vlastné nápady, čipku dotvárajú a rozvíjajú. Snahou čipkárok je pripomenúť starú čipku dnešnému modernému človeku. Samotné „paličkovanie“ a ako jemná krása vzniká si môžete pozrieť v piatok 15.9.2017 v čase od 12:00 hod do 16:00 hod na nádvorí Podjavorinského múzea.

Paličkovaná čipka

Miesto konania

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Zabezpečuje

Mgr. Andrea Lazarčíková

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne a Klub paličkovanej čipky v Krakovanoch