Pätová situácia

Pätová situácia

Termín: od 10.4.2015 do 8.5.2015

Čiara. Tenká, vrstvená, precízna, ale i len tak, voľne ceruzou nahodená do skicára, alebo hrubšia od drievka či štetca, no i taká – priam technická – perom či štetcom prekreslená a zväčšená pre použitie napríklad v architektúre, tiež možno i vyrytá do linolea, medenej či zinkovej platne, a tiež aj ako línia prerušovaná, aj všakovak hrboľatá, kľukatá či meandrujúca na zvrásnenom povrchu... a aj mnohé ďalšie, a ďalšie lineárne realizácie či štúdie.

Ako sám autor píše k svojej výstave fenomén čiary sa stal vytrvalým sprievodcom v jeho doterajšom výtvarnom úsilí.

Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia – možno z podnetov barokových, oltárnych, špirálovite zakončených prvkov – preskočila iskra do zobrazovania tohto sveta v redukovaných, kónických tvaroch so špecifickým, mäkkým zakončením. Ich kompozičná schéma či základný, drôtovaný, obrysový tvar sa rodil, a aj stále rodí, najmä z kresieb tušom perom, drievkom či štetcom.

Od tohto, ako píše historik umenia PhDr. Marián Kvasnička – lineárneho obžerstva – v druhej polovici deväťdesiatych rokov prešiel na opačnú stranu vizuálnej vášne. Pre výtvarné pomenovanie vnímanej reality sa v mysli objavila filozofia osobitých skratiek, pričom jednoduchá čiara mu dovolila v jednom diele vytvoriť zobrazenia sledovaného motívu vo viacerých jeho časových úsekoch či rezoch.

Rozsah výskumu motívu, formálne i obsahovo zobrazený v jednom diele, potom závisel od okamžitej fantazijnej dispozície autora. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia obe čiarové filozofie – sieťové perokresby, ako aj lineárne skratky a s nimi spojené časové posuny a rezy – obsadili jeho myseľ natrvalo. Obe – v akejsi duálnej rovnováhe – sú inšpiráciou v kresbe, maľbe, grafike až doteraz. Nemožno ani o jednej, ani o druhej povedať, že u neho zvíťazili.

Jozef Vydrnák tvrdí, že v jeho vnútri vytvárajú príjemnú tvorivú patovú situáciu. Pätová situácia je situáciou po jeho polročnej ateliérovej imobilizácii, spôsobenej zranenou pätou. Súčasne však je aj výstavným projektom, ktorým by sa autor chcel navrátiť do ateliérovej a výstavnej mobility.

Jozef Vydrnák spolu s Trenčianskym múzeom v Trenčíne vám pri návšteve výstavy Pätová situácia prajú príjemnú patovú situáciu.

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Župný dom