Po stopách dávnej minulosti s manželmi Dvořákovcami

Po stopách dávnej minulosti s manželmi Dvořákovcami

Termín: 30.1.2014, 16:00

Pavel Dvořák: prezentácia 6. zväzku edície STOPY DÁVNEJ MINULOSTI (Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov)

Daniela Dvořáková: krst knihy BARBORA CELJSKÁ, ČIERNA KRÁĽOVNÁ
(životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej, ktorej dal
manžel Žigmund Luxemburský na Trenčianskom hrade postaviť palác)

 

Miesto konania

Kongregačná sála Trenčianskeho múzea (Župný dom)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v spolupráci s Trenčianskym múzeum, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja