Predĺženie výstavy: Cestovateľ stáročiami - 100 rokov Vojtecha Zamarovského

Predĺženie výstavy: Cestovateľ stáročiami - 100 rokov Vojtecha Zamarovského

Termín: od 10.10.2019 do 29.1.2020

Vážení návštevníci,

radi by sme Vás informovali, že výstavu Cestovateľ stáročiami - 100 rokov Vojtecha Zamarovského predlžujeme do 29.1.2020 (vrátane).

Trenčiansky rodák Vojtech Zamarovský sa narodil pod Trenčianskym hradom neďaleko slávneho rímskeho nápisu a len cez Váh k rodovému sídlu Zamarovských v Zamarovciach. Rod Zamarovských sa tu usídlil v dávnom stredoveku začiatkom 13. storočia. Svoje vzdelanie na gymnáziu v Trenčíne si Vojtech Zamarovský doplnil v rodovej knižnici, patriacej k najväčším na Slovensku -  číta cez 4200 zväzkov.

Skoro po štúdiách už písal, ale k vlastnej tvorbe sa dostal až ako 40 ročný. Svojim myslením i tvorbou sa stal cestovateľom stáročiami, svetoobčanom, šíriteľom najväčších odkazov antiky. Nadchla ho kultúrna vyspelosť Grékov aj ich krásny olympijský princíp. Stal sa veľvyslancom helenizmu a čestným občanom mesta. Trenčania a jeho Klub priateľov pripravuje rad podujatí k jeho nedožitej storočnici.

Výstava Cestovateľ stáročiami prináša informácie o detstve, pôvode a rode Zamarovských zo Zamaroviec.  Podstatná časť je venovaná životu, štúdiám, literárnej a dokumentárnej tvorbe, knižnici Vojtecha Zamarovského a jeho oceneniam. Návštevníci môžu na nej uvidieť i zbierku sôch darovaných Gréckom, získaných z Káhirského múzea. Predstaví aj svet antiky vnímaný deťmi, dary Múzeu antiky ako i snahy o dôstojnú prezentáciu tejto osobnosti v rodisku či sídle rodu v Zamarovciach.

Súčasťou výstavy je aj kútik pracovne Vojtecha Zamarovského a kópia návrhu modelu lietadla z roku 1936.

Výstava bude prístupná verejnosti v Kasárňach Trenčianskeho hradu v termíne od 10.10.2019 do 29.1.2020.

Srdečne Vás pozývame.

Miesto konania

Trenčiansky hrad, Kasáreň

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne