PREDNÁŠKA: "...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida"

PREDNÁŠKA: "...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida"

Termín: od 29.2.2024, 17:00 do 29.2.2024, 18:30

Prednáška JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. bude venovaná osudom židovskej komunity v Čachticiach v období druhej svetovej vojny, predovšetkým vo svetle dobovej protižidovskej legislatívy. Na príklade jednej obce ukáže, akým spôsobom sa v priebehu iba niekoľkých rokov najskôr plíživou a neskôr už otvorenou formou eliminovali občania, ktorí nepatrili k majorite. Prevažná väčšina židovských obyvateľov, narodených alebo žijúcich v prvých dekádach 20. storočia v Čachticiach, bola zavraždená v koncentračných táboroch.
Po prezentácii bude prednáška verejne prístupná. Budeme iba radi, ak bude použitá v rámci hodín regionálnej výchovy alebo občianskej náuky ako pomocný materiál pre žiakov a študentov. História je síce učiteľkou života, ale niektoré jej časti sa nesmú opakovať.
Prednáška bola spracovaná a bude prezentovaná v rámci projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" a čerpá najmä z archívnych dokumentov Štátny archív v Trenčíne.
Ste srdečne vítaní!
Viac o projekte " Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" sa dočítate tu : https://www.draskovicovkastiel.sk
O grantoch EHP a Nórska nájdete všetky informácie tu: https://www.eeagrants.sk/

Miesto konania

Miestne kultúrne stredisko v Čachticiach

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne