Prednáška: Cestovanie šľachty a vznik turizmu v 19. storočí

Termín: od 11.5.2023, 16:00 do 11.5.2023, 17:30

Turizmus sa ako masový jav začal objavovať v druhej polovici 19.storočia v súvislosti s rozvojom železníc a vznikom fondu voľného času. Aký je rozdiel medzi cestovateľom a turistom? Ako vznik turizmu ovplynil rakúsko-uhorskú šľachtu? Alebo tiež, aké miesta šľachtický turista navštevoval a čo si z nich zaznamenal?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky poskytne prednáška historika a filozofa Mgr. Jana Koumara, Ph.D., ktorý nám priblíži premenu spôsobu cestovania rakúsko-uhorskej šľachty v priebehu 19.storočia na dochovaných zápiskoch troch mužov: Princa Karla Gustava zu Hohenlohe-Langenburg (1777-1866), grófa Rudolfa Apponyi de Nagy-Appony (1802-1853) a kniežaťa Emanuela Collalto e San Salvatore (1854-1924). Každý z týchto troch mužov reprezentuje iný typ šľachtica. Od vojaka rakúskej armády, cez diplomata pochádzajúceho z uhorského grófskeho rodu, až po knieža z talianskeho rodu. Ale tiež od cestovateľa z povinnosti, cez diplomata užívajúceho si cesty pre zábavu, až po turistu, ktorý sa ženie po rôznych destináciách v túžbe po úteku.

Miesto konania

Kongregačná sála, Župný dom

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne