Prednáška: Cyrilometodské rozpravy

Prednáška: Cyrilometodské rozpravy

Termín: 25.6.2019, 16:00

Milí návštevníci,

v utorok 25. 6. 2019 o 16:00 hod. sa uskutoční jedna z našich odborných prednášok, tentokrát však v refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne.

Témou "Cyrilometodské rozpravy" /Cyrilometodská úcta na Slovensku v 20.storočí/ Vás prevedie prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Vstup bezplatný.

Všetci ste srdečne vítaní.

Cyrilometodské rozpravy