Prednáška Kelti na Považí

Prednáška Kelti na Považí

Termín: 4.10.2018, 16:00

Trenčianske múzeum v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov o históriu na prednášku KELTI NA POVAŽÍ, ktorá sa uskutoční 4. októbra o 16tej hodine v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea.

Prednáškou Vás prevedie PhDr. Karol Pieta, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorý porozpráva zaujímavosti z daného obdobia Keltov na Považí.

Srdečne všetkých pozývame.

Vstup: voľný

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne