Prednáška: Pavol Križko: učiteľ, historik, archivár a národniar

Prednáška: Pavol Križko: učiteľ, historik, archivár a národniar

Termín: 24.9.2020, 16:00

Vážení návštevníci,

vo štvrtok 24. 9. 2020 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne opäť uskutoční ďalšia z pravidelných odborných prednášok s témou "Pavol Križko: učiteľ, historik, archivár a národniar".

Témou Vás prevedie Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD.

Pavol Križko bol jedným z popredných nositeľov národno-kultúrnych myšlienok a predstaviteľov vedeckej historickej a archivárskej práce na našom území v priebehu druhej polovice 19. storočia. Patril medzi tých historikov, ktorí sa v období národnostného a sociálneho útlaku snažili dokazovať bohatú minulosť slovenského ľudu. Svojou precíznou činnosťou sa tak podieľal nielen na etablovaní myšlienky moderného slovenského národa, ale aj vzniku mnohých jeho vedúcich inštitúcií, napríklad Matice slovenskej alebo Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Vo vedeckej sfére sa zameriaval najmä na mapovanie histórie mesta Kremnice a jej či už blízkeho, alebo vzdialenejšieho okolia. Vďaka tomu sa z P. Križka stala významná osobnosť, ktorá sa nezmazateľným písmom zapísala do slovenskej histórie.

Všetci ste srdečne vítaní!

Vstup bezplatný.

Miesto konania

Kongregačná sála, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne