Prednáška PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. s názvom „Život na šľachtickom dvore“

Prednáška PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. s názvom „Život na šľachtickom dvore“

Termín: 2.11.2016

Trenčianske múzeum v Trenčíne Vás srdečne pozýva na prednášku pracovníčky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., ktorá sa uskutoční pri príležitosti vydania jej pútavej knihy „Život na šľachtickom dvore“

Prednáška sa bude konať dňa 02.11.2016 o 16,30 v budove Trenčianskeho múzea v Trenčíne .

Zameraná bude na bežný život šľachty v období 16.-18. storočia a priblíži Vám ich denný rozvrh, ako to bolo s hygienou, čo sa dostávalo na stôl, čo si obliekali a aké boli ich možnosti trávenia voľného času a mnohé iné. Historička v nej priblížila aj život nášho rodu Ilešházi, ktorí pôsobil na Trenčianskom hrade.

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu  SAV v Bratislave. Je vedúcou oddelenia novovekých dejín. Venuje sa najmä každodennému životu v období raného novoveku a rodovej problematike. Publikuje doma i v zahraničí. Je autorkou knihy „Bosorky, strigy, čarodejnice“ a spoluautorkou a editorkou viacerých knižných publikácií  „Žena a právo“, „Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti“,  „Z Bardejova do Prešporku“ a monografie „Báthory. Život a smrť“.

 

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Fotogaléria

3 fotografie