Prednáška: Pohľady do šľachtických knižníc na Považí

Prednáška: Pohľady do šľachtických knižníc na Považí

Termín: od 23.3.2023, 16:00 do 23.3.2023, 17:00

 Šľachtické knižnice patria typovo medzi súkromné knižnice, ktoré vznikali postupne od 16. storočia a v 18. storočí boli nevyhnutnou súčasťou takmer každého šľachtického sídla, dokresľovali spoločenský status vlastníka. Vďaka materiálnemu zabezpečeniu šľachty a zásade nedeliteľnosti rodového majetku prežili šľachtické knižnice svojich zakladateľov a mohli sa rozvíjať počas ďalších generácií.

Šľachtické knižnice neboli len výsledkom náhodného zberateľstva kníh, odzrkadľovali sa v nich aj profesionálne, jazykové i osobné záujmy majiteľa. V šľachtických knižniciach dominovali prvky ako určitý jazyk či druh literatúry, ktoré svojim spôsobom charakterizovali nielen knižnicu, ale aj samotných majiteľov. Tieto knižnice v sebe ukrývali významné literárne a vedecké diela európskych aj svetových autorov, medzi ktorými našli svoje miesto aj slovenskí národovci a učenci. Osud  väčšiny týchto knižníc bol poznamenaný nepriaznivou spoločenskou a politickou situáciou po roku 1948, vojnovými udalosťami, vývozom za hranice, mnohé knižnice boli rozkradnuté alebo skonfiškované a to vlastne znamenalo ich postupný zánik. Len časť týchto knižníc sa podarilo zachrániť pred skazou, napríklad ich umiestnením v múzeách.

Keďže pri šľachtických knižniciach išlo aj o prestíž majiteľa knižnice, často sa v nich nachádzali vzácne diela z rôznych vedných odborov, vydávané počas storočí a aj vďaka jedinečnej knižnej výzdobe a umeleckým knižným väzbám v nich môžeme nájsť unikátne exempláre veľkej hodnoty. V ich rozsiahlych fondoch sa často nachádzali knihy spríbuznených šľachtických rodov, ktoré sa dostali do knižnice napríklad sobášmi, keď si manželka priniesla časť svojej súkromnej knižnice alebo prispela knihami svojej rodiny, prípadne sa v nich skrývajú časti iných knižníc, súkromných , inštitucionálnych či doposiaľ neobjavených.

O tom, kto boli pôvodní majitelia knižných zbierok, čo čítali, odkiaľ knihy získavali a aké osudy mali ich knižnice, sa môžete dozvedieť na našej prednáške, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23.3.2023 o 16:00.

Pripravená bude aj malá ukážka kníh z pôvodných šľachtických knižníc.

Prednášať bude Alica Krištofová, ktorá pracuje od roku 2004 ako odborná knihovníčka v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Venuje sa práci s historickými knižničnými dokumentami 16. – 19. storočia a výskumu šľachtických knižníc na Považí. V rámci svojej práce sa venuje aj mapovaniu filigránov v starých tlačiach a vytváraniu katalógu filigránov a tiež publikuje v oblasti starých tlačí a knižnej kultúry.

Vstup na prednášku je ZDARMA.

Srdečne Vás pozývame!

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne