Prednáška: Pollakova tehelňa - archeologické nálezy z doby rímskej

Prednáška: Pollakova tehelňa - archeologické nálezy z doby rímskej

Termín: 30.1.2020, 16:00

Milí návštevníci,

vo štvrtok 30. 1. 2020 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční ďalšia z pravidelných odborných prednášok, tentoraz na tému "Pollakova tehelňa - archeologické nálezy z doby rímskej".

Prednášať bude archeológ Mgr. Peter Schreiber.

Všetci ste srdečne vítaní!

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála