Prednáška: Potulky Novým Mestom nad Váhom II. - Pravek z Mnešíc

Prednáška: Potulky Novým Mestom nad Váhom II. - Pravek z Mnešíc

Termín: 28.4.2022, 14:00

Vážení priaznivci histórie,

vo štvrtok 28.4.2022 o 14:00 hod. sa v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom uskutoční druhá prednáška zo série „Potulky Novým Mestom nad Váhom“ s podnázvom „Pravek z Mnešíc“. 

Harmonogram prednášky:

1. Privítanie účastníkov na nádvorí v Podjavorinskom múzeu.

2. Prednáška v podzemných priestoroch múzea, vrátane expozície archeologických nálezov, pochádzajúcich priamo mnešickej tehelne.

3. Po skončení prednášky sa s návštevníkmi presunieme do mestskej časti Mnešice, k zachovanému sprašovému profilu lomu bývalej tehelne.

4. Zhrnieme si odprezentované poznatky priamo v teréne, s nadviazaním na známe skutočnosti o nasledujúcom osídlení z mladšej doby kamennej v danej oblasti.

 

Prednášajúci: Mgr. Juraj Malec, PhD.

 

Vstup je zdarma!

 

--------------

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 032/743 443 1-3, 34 alebo prostredníctvom e-mailu pm@muzeumtn.sk, marketing@muzeumtn.sk.

O akýchkoľvek prípadných zmenách Vás budeme vopred informovať na tejto stránke a na sociálnej sieti Facebook Trenčianskeho múzeaPodjavorinského múzea

Tešíme sa na Vašu účasť! 

     

Miesto konania

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom a priestor bývalej mnešickej tehelne

Zabezpečuje

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Organizátor

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom