Prednáška - Trenčín na prelome rokov 1918 a 1919

Prednáška - Trenčín na prelome rokov 1918 a 1919

Termín: od 28.11.2019, 16:00 do 28.11.2019, 17:00

Ctení obdivovatelia histórie mesta Trenčín.

vo štvrtok 28. 11. 2019 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční ďalšia z pravidelných odborných prednášok s názvom "Trenčín na prelome rokov 1918 a 1919".

Témou Vás prevedie odborník z historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave Mgr. Juraja Benka, PhD.

Všetci ste srdečne vítaní!

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum