Slávnostný krst Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2017

Slávnostný krst Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2017

Termín: 20.2.2018, 16:00

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne