SLOVensko - SLOVinská dimenzia

SLOVensko - SLOVinská dimenzia

Termín: od 20.6.2024, 16:00 do 13.9.2024, 16:00

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci so Slovinským veľvyslanectvom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave srdečne pozýva na výstavu Slovensko – Slovinská dimenzia. Výstava, ktorá sa uskutoční v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom, sa koná pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana.

Mýlia si nás poštári aj niektorí politici. A nakoniec nečudo, veď názvy krajín a ich obyvateľov sú tak veľmi podobné. Výstava Slovensko - slovinská dimenzia má pripomenúť tieto podobnosti, paralely v historickom a kultúrnom vývoji, ako aj v dimenziách súčasného života. Pripravovali ju študenti a študentky programov slovinčiny, stredoeurópskych štúdií aj etnológie, ktorých usmerňovali ich pedagógovia a pedagogičky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Praktické rešerše, vyhľadávanie fotodokumentácie, výstavnícke techniky, to všetko boli nové, zaujímavé a podnetné zručnosti. Zo študentstva sú medzičasom zrelí mladí ľudia, ale výstava nestráca na svojej aktuálnosti. Príďte sa pozrieť!

Vernisáž a otvorenie výstavy: 20. júna 2024 o 16.00 hod. v priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom.
Hudobný sprievod programom zabezpečí hudobný súbor Pevsko društvo Lipa Litija, Moška  a vokálna skupina Lipa zo Slovinska. 
Výstava potrvá do 13. septembra 2024.
Srdečne Vás pozývame!

Miesto konania

Podjavorinské múzeum, Nové Mesto nad Váhom

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne