Spomienka na Mirka

Spomienka na Mirka

Termín: od 6.6.2014 do 17.8.2014 Otvorené: utorok – sobota v čase 9:00 – 17:00 hod.

Výstava, je prierezom tvorby výtvarníka (obrazy, ilustrácie do detských kníh, drevoryty, kreslený humor, heraldika, kalendáre, propagačné materiály a pod.) Miroslava Ďuržu, rodáka zo Zemianskeho Podhradia, ktorý vyrastal v Hornej Strede, a napokon žil a pracoval v Novom Meste nad Váhom. Okrem iného bol jedným z autorov myšlienky zrodu Novomestského ostňa (celoslovenskej súťaže kresleného humoru) a svojou prácou i tvorbou sa podpísal nielen v Novom Meste nad Váhom a priľahlom regióne, ale aj v rámci Slovenska, či vo svete.

Miesto konania

Výstavné priestory Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom,

Zabezpečuje

Trenčiansky samosprávny kraj

Organizátor

Trenčianske múzeum - Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom