Staré letopočty na budovách

Staré letopočty na budovách

Termín: od 13.5.2017, 16:30 do 13.5.2017, 17:30 prehliadka mesta s výkladom Vojtecha Brabenca

Staré letopočty na budovách

Miesto konania

prehliadka začína pred budovou Trenčianskeho múzea v Trenčíne (Župný dom)

Zabezpečuje

Ing. Vojtech Brabenec

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne