Svetový deň kultúrneho dedičstva

Termín: 18.4.2018, 16:30

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, kongregačná sála

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne