Tradície nás spájajú

Tradície nás spájajú

Termín: od 15.9.2023, 14:00 do 15.9.2023, 19:00

Srdečne pozývame širokú verejnosť na podujatie venované remeslu starému už viac ako 5000 rokov!

Ochutnávky remeselných pív, zaujímavé informácie a bohatý program pre malých aj veľkých sa bude konať v piatok 15.9.2023 v čase od 14:00 do 19:00. Vstup je zdarma do južného opevnenie od lesoparku Brezina.

Súčasne sa v južnom opevnení Trenčianskeho hradu uskutoční podujatie venované remeslám "Remeslá nás spájajú", ktoré je taktiež zdarma a v rámci neho majú návštevníci možnosť vidieť pestrú paletu tradičných remesiel zo Slovenska aj Čiech. 

Časový harmonogram podujatia na pódiu:

14:00    Slávnostné zahájenie podujatia

14:30 - 15:00   beseda s Mgr. Martinom Vincurským na tému "Alkohol v každodennom živote ľudí v období stredoveku"

15:00 - 15:30 divadlo Dvor zázrakov "Dlhý, Široký, Bystrozraký"
15:30 - 16:00  beseda s Mgr. Liborom Zajícom (CZ) "Dějiny pivovarnictví ve střední Evropě od středověku"
16:00 - 16:30  divadlo Dvor zázrakov "O múdrej princeznej"
16:30 - 17:00  beseda s Mgr. Matějom Kozákom (CZ) "Spojení piva a šlechty v pozdním strědověku"
17:00 - 17:30  koncert skupiny Colorful People
17:30 - 18:00  prednáška Libora Zajíca (CZ) "Pivná kultura mezi pádem komunismu a současností z pohledu Slovenska a okolních zemí"
18:00 - 19:00  koncert skupiny Colorful People
Počas celého trvania podujatia budú pre deti v južnom opevnení  a v Čerešňovom sade pripravené športové a kreatívne atrakcie, maľovanie na tvár, bublinová show a bublinový workshop, súťaže, animácie, chodúliar a dobový hlásnik a tiež drevený kolotoč, ktorý poteší každé dieťa.
Prijmite srdečné pozvanie na tieto skvelé podujatia, vstup je zdarma!

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne