Tradičné ovocinárstvo, zabudnuté stromy

Tradičné ovocinárstvo, zabudnuté stromy

Termín: od 22.9.2023, 18:00 do 30.11.2023, 17:00

Pozývame vás na vernisáž k výstave Tradičné ovocinárstvo, zabudnuté stromy. Výstava približuje vývin ovocinárstva v historickom slede od 19. storočia po súčasnosť vo vidieckom prostredí v okolí Nového Mesta nad Váhom. Ovocinárstvo, odvetvie poľnohospodárstva, výrazne zasiahlo do každodenného života a ľudovej kultúry obyvateľov v regióne, pričom pre niektoré rodiny sa pestovanie a spracovanie ovocia stalo prvoradým zdrojom príjmov. Výstava predstavuje domácu výrobu a tradičné postupy spracovania ovocia (pálenie, sušenie, varenie lekváru), následný predaj a vývoz produktov mimo lokality nielen v historickom vývine, ale aj prostredníctvom priblíženia tradičného hospodárenia v sadoch v kontexte prírodného prostredia a lokálnych podmienok. Prostredníctvom porovnania zápisov z 19. storočia (od J. Ľ. Holubyho zo Zem. Podhradia) a z 20. storočia (P. Dzuráka z Bošáce) sa snažíme poukázať na medzigeneračný odkaz našich predkov, aké prvky sa nám v ovocinárstve vďaka medzigeneračnému odovzdávaniu v regióne zachovali.

Na kontexte výstavy spolupracovali: Obec Bošáca, Ovocný strom v Moravskom Lieskovom, Bošácka Pálenica, Tradičná sušiareň ovocia v Zábudišovej, Old Herold s.r.o., B. Jakubec – Bielokarpatský ovocný poklad a Obec Považany.

Hudobný sprievod zabezpečuje: Folklórna spevácka skupina Bosák z Bošáce.

Vernisáž výstavy: 22.9.2023 o 18:00 hod v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom.

Výstava potrvá do 30.11.2023.

Miesto konania

Podjavorinské múzeum, Nové Mesto nad Váhom

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne