Uvedenie a prezentácia Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018

Uvedenie a prezentácia Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018

Termín: 19.9.2019

Vážení návštevníci,
pozývame Vás na slávnostné uvedenie a prezentáciu Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018, ktoré sa uskutoční 19.9.2019 o 16:00 hod. v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Zborník je venovaný okrúhlemu jubileu Milana Šišmiša, st., ktorý pracoval v Trenčianskom múzeu v Trenčíne od 1. februára 1966 až do odchodu do penzie 31. decembra 1999 ako historik, vedúci oddelenia histórie, zástupca riaditeľa a riaditeľ. Bol tiež hlavným redaktorom Vlastivedného zborníku múzea a hradu v Trenčíne, na ktorý múzeum nadviazalo.
Na tvorbe Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa okrem interných zamestnancov podieľali i mnohí externí odborníci, ako napríklad externí členovia redakčnej rady: riaditeľ Štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza, Vlastimil Hábl z Dubnického múzea a riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová. Odborní zamestnanci i externí spolupracovníci Trenčianskeho múzea, medzi ktorých patrí J. Hanušin (SAV Bratislava), doc. F. Federmayer, Mgr. V. Bernátová (emeritná archivárka Štátneho archívu Trenčín), MVDr. M. Moťovský, prispeli rovnako rôznymi zaujímavými témami.
Okrem zborníka Trenčianske múzeum uvedie do života v tento deň i druhú knihu, a to ďalšiu časť bohatej korešpondencie J. Kvačalu a jeho priateľov - Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi.
Srdečne Vás pozývame.
Zbornik Trenčianskeho muzea v Trencine 2018

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála