Uvedenie monografie „Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci“ do života

Uvedenie monografie „Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci“ do života

Termín: 18.4.2018, 15:30

Vážení priaznivci histórie,

pozývame vás na slávnostné uvedenie monografie nášho zamestnanca - historika PhDr. ThMgr. Libora Bernáta, CSc. „Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci“ do života, spojené s jeho prezentáciou.

Slávnostné uvedenie monografie do života sa bude konať 18. apríla 2018 o 15.30 hod. v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne. V priebehu podujatia bude prebiehať predaj monografie.

Tešíme sa na vás.
                                                                                                                                                                                                           

Miesto konania

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne