Valaská kolonizácia... samostatne a pritom spoločne

Valaská kolonizácia... samostatne a pritom spoločne

Termín: od 23.8.2017, 16:00 do 23.8.2017, 17:00 komentovaná prehliadka s etnografom Martinom Malom

Pastiersky odev, pastierske biče, zdobené pastierske palice, ale aj hudobné nástroje či bačovský riad, črpáky alebo veľké varechy. Všetky tieto artefakty môžu návštevníci obdivovať ešte do konca augusta v priestoroch hradnej kasárne.
Výstavu „Valaská kolonizácia... samostatne a pritom spoločne,“ pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej BystriciOvčiarskym múzeom v Liptovskom Hrádku. Pri príležitosti záveru výstavy ponúkame svojim návštevníkom komentovanú prehliadku, ktorú pripravuje Martin Malo, etnograf Trenčianskeho múzea v Trenčíne. „Tento výstavný projekt ponúka verejnosti prezentáciu kultúrnych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti severozápadného Slovenska a na Morave,“ približuje výstavu Ľuboš Hamaj z referátu marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea. Stopy valaskej kolonizácie pretrvali v tradičnej ľudovej architektúre, ľudovom odeve, ľudovej strave, remeslách i v duchovnej kultúre horských a podhorských obcí na oboch stranách hranice.
Podľa Ľ. Hamaja valaská kolonizácia prešla viacerými európskymi krajinami, najvýraznejšie kultúrne stopy zanechala  na území Slovenska, kde  pôvodnú  roľnícku kultúru obohatila viacerými charakteristickými znakmi. Komentovaná prehliadka sa v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu začína v stredu 23. augusta 2017 o 16.00 hod. Po jej skončení pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s ľudovým remenárom Jozefom Ďuráčim tvorivú dielňu, kde sa návštevníci dozvedia históriu tohto takmer zabudnutého remesla. Zoznámia sa s rôznymi technológiami spracovania a zdobenia kožených výrobkov. „Návštevníci budú mať možnosť počas tvorivej dielne unikátnu možnosť samostatne si vyskúšať aj jednoduchú prácu s kožou,“ dodáva Ľ. Hamaj. Vstup na obe podujatia je voľný.

Komentovaná prehliadka

Miesto konania

kasáreň Trenčianskeho hradu

Zabezpečuje

Bc. Ľuboš Hamaj

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Fotogaléria

21 fotografií