Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

Výstava: 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

Termín: od 20.8.2020 do 13.11.2020

Vážení návštevníci,

bývalé Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom, dnešné Podjavorinské múzeum, si v roku 2020 pripomína 70. výročie svojho vzniku. Sídli v barokovej budove, podľa jedného z majiteľov nazývanej Ghillányho dom alebo “Ghillányovec”, postavenej uprostred západnej strany námestia. Pri tejto príležitosti bude dňa 20. augusta  2020 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea slávnostne uvedená  výstava 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom, ktorá predstavuje výsledky práce za obdobie rokov 1950 – 2020. Výstava dokumentuje výsledky  činnosti múzea a výber  zbierkových  predmetov  získaných v predmetnom období. 

Výstava bude pre verejnosť prístupná od 20. 08. 2020 do 13. 11. 2020 v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Miesto konania

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom