Výstava Betlehemy - ako ich nepoznáte

Výstava Betlehemy - ako ich nepoznáte

Termín: od 23.11.2017, 17:00 do 28.2.2018, 17:00 Výstava miniatúrnych Betlehemov Jozefa Práznovského

Betlehemy („jasličky“), stvárnenie biblického narodenia Ježiša Krista, tradične spríjemnia vianočnú atmosféru Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Za pôvodcu myšlienky betlehemov je považovaný sv. František z Assisi, ktorý v 13. storočí počas svätej omše postavil prvý betlehem. V 16. a 17. storočí františkáni s jezuitmi rozšírili betlehemy v kostoloch po celej Európe. Do mestských a ľudových domácností na Slovensku prenikli po jozefínskych reformách, kedy boli v kostoloch zakázané a považované za nedôstojné. Betlehemy zľudoveli a našli svoje miesto v kultovej časti izby. Drotári rozšírili podomové koledovanie s betlehemom. V zimnom zvykosloví sa stali obľúbenými hrané betlehemské hry, ktoré vznikli zo stredovekých cirkevných hier. Mali podobu ľudového divadla, spredvádzané formou obchôdzky po domoch a obohatené ľudovými piesňami a ustálenými postavami (anjel, Kubo, bača). Nácviku betlehemských hier sa začali venovať učitelia. Betlehemské hry spísali zberatelia Pavol Dobšinský, Božena Němcová či Ján Kollár. Betlehemy spojené s vianočnými piesňami a betlehemskými hrami sú podnes neoddeliteľnou časťou našej tradície, jedným zo symbolom Vianoc. Výroba betlehemov z rôznych materiálov sa stala samostatným ľudovo - umeleckým remeslom.

Expozíciu Podjavorinského múzea aj tento rok tradične oživuje pohyblivý betlehem, ktorého autorom je Marián Mikulec, rodák zo Zemianskeho Podhradia. Centrom betlehemu je zobrazenie narodenia Ježiša Krista so Svätou rodinou vsadené do prostredia mesta Betlehem. Autor pri tvorbe betlehemov vychádzal z  moravských ľudových betlehemov a stvárnenie betlehemu je blízke našim kultúrnym tradíciám. Epoxidové figúrky vytvoril podľa existujúcich originálov poškodených drevených sôch od neznámych autorov z Moravy. Naproti tomu starší podsvietený betlehem od Michala Hanzlíka z Nového Mesta nad Váhom, patriaci do rozsiahlych zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne, pôsobí na diváka orientálne až exoticky. Autor sa snažil zobraziť biblické mesto Betlehem vložené do izraelského prostredia. V ústredí je výjav narodenia Ježiša Krista, ktorému prinášajú dary Traja králi. Počas vianočných sviatkov budú oba betlehemy prístupné až do konca februára 2018 v priestoroch Podjavorinského múzea.

Známe betlehemy tento rok dopĺňa výstava s názvom Betlehemy ako ich nepoznáte s prezentáciou viac než 300 miniatúrnych betlehemov pochádzajúcich z autorskej tvorby Jozefa Práznovského. Pri znázornení malých betlehemov autor čerpal zo slovenských ľudových tradícií zobrazenia Svätej rodiny a narodenia Ježiša Krista, zároveň však tradičný betlehem ozvláštňuje o nové použité materiály. Miniatúrne figúrky vsádza do materiálov získaných z prírodných zdrojov, ako sú plody tekvice, vlašského či kokosového orecha, morské mušle, kôra stromov či vápenec. Vo figurálnych kompozíciách sa sústreďuje na kombinovanú techniku dreva a hliny, niekedy so spojením skla. Rád pritom spracováva aj netradičný prírodný materiál ako sú rybie kosti, šupiny či lesné plody. Autor vytvoril niekoľko stoviek miniatúr betlehemov, s ktorými získal množstvo ocenení. V roku 2009 úspešne prezentoval svoju tvorbu na celosvetovej výstave betlehemov v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Jozef Práznovský žije a tvorí v Žiline.

Vernisáž vianočnej výstavu Betlehemy ako ich nepoznáte: 23.11.2017 o 17:00 hod v priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Výstava potrvá do konca februára 2018.

Andrea Lazarčíková, vedúca oddelenia Podjavorinské múzeum, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Výstava Betlehemov

Miesto konania

Podjavorinské múzeum, Nové Mesto nad Váhom

Zabezpečuje

Mgr. Andrea Lazarčíková

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne