Výstava Osudové osmičky Trenčína

Výstava Osudové osmičky Trenčína

Výstava približuje históriu Trenčína prostredníctvom osudových osmičkových letopočtov, ktoré formovali moderné dejiny slovenského národa. Osmička bola pre Trenčín osudná aj v minulosti a znamenala pre mesto zásadné osudové prevraty.

Prijmite pozvanie na Osudové osmičky Trenčína, výstavu približujúcu históriu Trenčína prostredníctvom osudových osmičkových letopočtov, ktoré formovali moderné dejiny slovenského národa. Osmička bola pre Trenčín osudná aj v minulosti a znamenala pre mesto zásadné osudové prevraty.

Výstava potrvá od 22. novembra 2018 do 31. marca 2019 v priestore kasárne Trenčianskeho hradu. Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy, ktoré prebehne 22. novembra o 16:00.

Číslica 8 nachádzajúca sa v roku 2018 symbolizuje priestor na pripomenutie si zásadných dejinných udalostí, ktoré sa odohrali najmä v 19. a 20. storočí. Tzv. „osudové osmičkové roky“ znamenali dôležité prevraty v novodobej histórii slovenského národa. Prvé národné vystúpenie za svoje práva sa odohralo v roku 1848, kedy sa Slováci so zbraňou v ruke pokúšali dostať k svojim národným a občianskym právam na pozadí revolučných európskych nálad. Tento pokus nevyšiel. Ďalší prelomový rok však znamenal pre slovenský národ zmenu. V roku 1918 na troskách vojnou decimovaného Rakúsko-Uhorska vzniká nový štát, Československá republika. Slovenský národ sa konečne dostáva z područia maďarského elementu a môže sa demokraticky rozvíjať. Začiatky boli ťažké, ale neskorší osud krajiny ešte horší. Mladá demokratická krajina, situovaná v „životnom priestore“ nemeckého národa, aspoň podľa fašistického vodcu A. Hitlera, sa stala obetným mierovým baránkom svetových veľmocí. Rok 1938 znamenal zásah do suverenity štátu z vonku, kedy Mníchovskou dohodou a Viedenskou arbitrážou došlo k odtrhnutiu značnej časti územia ČSR. Zároveň napätá vnútropolitická situácia, snaha slovenských nacionalistických síl o autonómne postavenie Slovenska,  predurčovala smerovanie republiky a jej neblahý koniec už na jar roku 1939. Avšak ani koniec vojnového šialenstva neznamenal pre obnovenú ČSR svetlú budúcnosť. Aj keď v tej dobe si spoločnosť neuvedomovala, čo sa odohralo vo februári 1948 a aké následky mali tieto udalosti pre ďalší vývoj krajiny a spoločnosti. Nastolená diktatúra proletariátu sa nezmenila ani v roku 1968, kedy bol pokus o revíziu systému zmarený tankami vojsk Varšavskej zmluvy.

Je paradoxom, že sínusoida slovenských dejín má na vrc

holoch roky končiace číslicou 8.

Číslica 8 je osudovou aj v dejinách Trenčína. Okrem uvedených rokov, ktoré sú osudové z národného ponímania, dokážeme pri parciálnom skúmaní nájsť osudové roky pre Trenčín aj v rokoch pred 19. storočím. Sú to hlavne dva roky spojené s veľkými bitkami odohrávajúcimi sa v Trenčíne. V roku 1528 sa odohrala bitka medzi vojskami vtedajšieho majiteľa hradu Jána Zápoľského a Ferdinandom I. Habsburským. Trenčiansky hrad a Trenčín padol, spustošený, vyrabovaný sa dostal do rúk Habsburgovcov. Ďalšia veľká bitka sa odohrala v roku 1708, kedy sa proti sebe postavili kurucké vojská Františka II. Rákocziho a cisárske vojská. Lepšie vycvičené cisárske vojská rozdrvili kurucov a skončili blokádu Trenčína.

Osudové roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 sa dotkli Trenčína striedavo významne. Pomerne významne sa v Trenčíne udržuje pripomienka vzbury 71. pešieho pluku v Kragujevaci. Tento pluk bol tvorený aj obyvateľstvom Trenčianskej župy a jeho domovským miestom boli Trenčianske kasárne.

Prierezová výstava priblíži históriu Trenčína prostredníctvom osmičkových rokov, ktoré tvoria vrcholy sínusoidnej dejinnej krivky tohto regiónu. Výstava bude obsahovať veľa obrazového materiálu z archívu múzea a zaujímavé dokumenty, ktoré sú uložené v Štátnom archíve v Trenčíne. Nebudú chýbať ani zbierkové predmety múzea, ako napr. zbrane z obdobia 1. svetovej vojny. Lákadlom bude i veľký model (dioráma) bitky v roku 1708.  Veríme, že táto výstava zaujme nielen staršie ročníky, ktoré si prostredníctvom nej môžu pripomenúť aspoň niektoré okamžiky svojho života, ale i mladšiu generáciu, pre ktorú bude expozícia istým poodhalením dejinných súvislostí a histórie mesta Trenčín.

Vstupné : súčasť okruhu A a B na Trenčianskom hrade.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Miesto konania

Trenčiansky hrad, kasáreň

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci so Štátnym archívom v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne