Výstava Stredoveká sakrálna architektúra Trenčianskeho kraja (7. - 20. september 2012) Delová bašta Trenčianskeho hradu

Termín: od 7.9.2012 do 20.9.2012

Pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie ju pripravil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne.
Výstavu v Delovej bašte otvoríme na požiadanie návštevníkov.

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Zabezpečuje

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Krajský pamiatkový úrad Trenčín