Výstava: Suvenír

Výstava: Suvenír

Termín: od 5.7.2024, 09:00 do 17.11.2024, 16:00

Výstava je venovaná cestovaniu šľachty v neskoršom novoveku. Šľachta ako základný pilier stredovekej a novovekej spoločnosti si svoju moc a postavenie opierala o veľkosť majetku a prepych, v ktorej žila. Cestovanie v minulosti nebolo široko dostupné pre každého tak, ako je tomu napríklad dnes, išlo predovšetkým o šľachtickú záležitosť.

Predtým sa cestovanie realizovalo predovšetkým za účelom pútí a návštevou sakrálnych miest. Situácia sa mení až v období novoveku, keď šľachtici začali cestovať po krajinách a mestách Európy za účelom spoznávania historických pamiatok.

Výstava sa pokúsi priblížiť aspekty fenoménu výprav a ciest šľachticov do exotických krajín. Dozviete sa na nej, aký bol vývoj cestovania od minulosti až po súčasnosť a ako sa postupne menil aj jeho význam.

Jej súčasťou budú vzácne „suveníry“ minulosti zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré budú v kontraste s niektorými lacnými suvenírmi, ktoré si ľudia zvyknú priviezť z dovolenky dnes. 

Výstava bude prebiehať v budove kasárne na prízemí každý deň od 9:00 do 18:15. Navštíviť ju môžete v rámci malého alebo veľkého hradného okruhu.

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne